Korporacyjna Odpowiedzialność Socjalna

Nasz firma jest zogniskowana, skoncentrowana na bezpieczeństwie środowiska poprzez wprowadzony i stosowany System Zarządzania Środowiskiem i Jakością – EQMS. To pozwala nam na stosowanie jednolitych zasad w całej organizacji Palletways i pokrywa wszystkie obszary zarówno dot. bezpieczeństwa procesów, jak i ich oddziaływania na środowisko.

Nasze systemy są ISO 9001 certyfikowane i zgodne z normą ISO 9001 w całej grupie Palletways, natomiast dodatkowo Palletways UK uzyskał ostatnio Normę Środowiskową ISO 14001 dla lokalizacji Lichfield i został równocześnie zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich standardów w całej organizacji. Systemy te stanowią integralną część naszej strategii rozwoju biznes biznesu oraz pomogły wzmocnić nasze zaangażowanie we wszystkich obszarach Bezpieczeństwa, Zdrowia, Środowiska i Jakości.

Share this page:  
;